menu

De mensen die leven brengen in de Campus Sint-Franciscus

Directie

Aurélie Poupaert
Lieven Landries
Annick Aelvoet

Secretariaat

Catherine Wieleman
Greet Stockman
Krista Buyens

Zorgcoördinatoren

Inge Lefevre
Trees De Jaegher: zorgcoördinator kleuter wijkscholen De Klijpe en Campus Sint-Franciscus

Lerarenkorps

Eerste peuterklas

Peggy Provost
Steffi Timmerman

Eerste kleuterklas

An De Vos
Steffi Timmerman

Tweede kleuterklas

Eveline Nuyttens

Derde kleuterklas

Flore Vande Walle
Inge Dermaut

Eerste leerjaar

Jonathan Sentrie
Sarah Baele

Tweede leerjaar

Annelies Capiau

Derde leerjaar

Eva Stroobandt
Caroline Ghequiere

Vierde leerjaar

Mieke Verzele
Sarah Baele

Zorg kleuteronderwijs

Anja Blommaert
Justine Landries: Lerarenplatform
Sabine Preuveneers: kinderverzorger

Zorg lager onderwijs

Leen Vandenhoucke
Marie Minnaert

Bewegingsopvoeding

Carl Deviaene
Nils Holvoet
Thijs Vandenbulcke
Snel navigeren naar een campus