menu

De mensen die leven brengen in de Campus Sint-Franciscus

Directie

Thijs Van Schoorisse
Aurélie Poupaert
Annick Aelvoet

Secretariaat

Catherine Wieleman
Greet Stockman
Krista Buyens

Zorgcoördinatoren

Inge Lefevre
Trees De Jaegher: zorgcoördinator kleuter wijkscholen De Klijpe en Campus Sint-Franciscus

Lerarenkorps

Eerste peuterklas

Peggy Provost
Steffi Timmerman

Eerste kleuterklas

An De Vos
Steffi Timmerman

Tweede kleuterklas

Eveline Nuyttens

Derde kleuterklas

Flore Vande Walle

Eerste leerjaar

Jonathan Sentrie
Sarah Baele

Tweede leerjaar

Annelies Capiau

Derde leerjaar

Eva Stroobandt

Vierde leerjaar

Mieke Verzele

Zorg kleuteronderwijs

Anja Blommaert
Inge Dermaut
Sabine Preuveneers: kinderverzorger

Zorg lager onderwijs

Marie Minnaert

Bewegingsopvoeding

Carl Deviaene
Jora Delobelle
Nils Holvoet
Thijs Vandenbulcke
Snel navigeren naar een campus